Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2017

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017

Η απογραφή είναι υποχρεωτική στο χρονικό διάστημα:

• Για τα αιγοπρόβατα από 1η Νοεμβρίου µέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017

• Για τους χοίρους από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

Υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών μπορεί να γίνει:

α) µε τη χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς τη φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία ή

β) µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:

• Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ότι εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο του

• Η ψηφιακή υποβολή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για ενημέρωση του μητρώου. Το μητρώο του θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα απογραφικά στοιχειά και τις μεταβολές ζωικού πληθυσμού

• Η υποβολή απογραφής γίνεται μια φορά το χρόνο

• Η παράλειψη διενέργειας της απογραφής, η αδικαιολόγητη μεταβολή στοιχείων (αύξηση – μείωση ζωικού πληθυσμού) και η μη ορθή συμπλήρωση του μητρώου αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις και περικοπές αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

• Ύστερα από τα παραπάνω καλούν τους κτηνοτρόφους να προβούν εγκαίρως στην υποβολή της ετήσιας απογραφής τους

• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας