Περιφέρεια Αττικής

Αντίθετος ο Στέφανος Χρήστου στη μεταφορά λυμάτων στην Ψυττάλεια

Σταθερά αντίθετος παραμένει ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Στέφανος Χρήστου, σε οποιαδήποτε προοπτική μεταφοράς των λυμάτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής στο ΚΕΛ Ψυττάλειας.

Σε νέα επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Νικόλαο Μπάρδη, τονίζει ότι η επιλογή απάντησης στα καίρια ερωτήματα και στην κατηγορηματική αντίθεση του συνόλου των φορέων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά στους σχεδιασμούς της ΕΥΔΑΠ για τη μεταφορά των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στη Β’ Πειραιά με την υπογραφή ενός υπηρεσιακού στελέχους της εταιρείας, που προσπαθεί να μας πείσει για το «σωστόν» του σχεδιασμού, καθώς και η επιλογή της μη παρουσίας εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, δημιουργούν αισθήματα έκπληξης και δυσαρέσκειας και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, η οποία εγκαταλείπει σχέδια και μελέτες ετών για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική, σχέδια που η ίδια είχε παρουσιάσει σε ημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 22/03/2011 και είχαν ανακοινωθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή και εισηγείται τη μεταφορά τους σε μια περιοχή που διαχρονικά είναι επιβαρυμένη, αφού με ταξικά κριτήρια έχει καταστεί η χαβούζα όλων των ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων της Αττικής τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Προφανώς η λειτουργία της υπό ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ, διέπεται πλέον αυστηρά από κριτήρια «αγοράς», παραβλέποντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πολιτική διάσταση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των λυμάτων.

Συνεχίζοντας, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά επισημαίνει βασικά προβλήματα και αντιφάσεις του νέου σχεδιασμού σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυττάλειας (ΚΥΑ 140774/2009), όπως:

α) η πρόβλεψη της ΚΥΑ ότι για την πιθανή μελλοντική επέκταση του δικτύου ακαθάρτων των Κιούρκων προς το λεκανοπέδιο και μέσω αυτού στην Ψυτάλλεια, απαιτείται νέα πλήρης περιβαλλοντική αδειοδότηση, με ενδελεχή εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Κατά μείζονα λόγο η απαίτηση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και για όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής που δεν περιλαμβάνονται στη χωρική ενότητα του λεκανοπεδίου Αθηνών.

β) η υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ να διερευνήσει λύσεις για την αποσυμφόρηση του Παραλιακού Συλλεκτήρα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος. Με την προτεινόμενη από την Ε.ΥΔ.Α.Π. νέα επέκταση και σε δήμους της Ανατολικής Αττικής είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξει συμφόρηση ενός μετώπου που θεωρείται ήδη επιβαρυμένο.

γ) η υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ να διασφαλίσει την ομαλή και χωρίς υπερχειλίσεις λειτουργία του αντλιοστασίου εισόδου στον Ακροκέραμο. Είναι σαφές ότι με την ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο θα επανεμφανισθούν φαινόμενα υπερχειλίσεων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν στην περιοχή του Ακροκεράμου.

δ) η διαχείριση της αφυδατωμένης ιλύος και η διάθεση των παραγόμενων βιοστερεών από την ξήρανση πρέπει να μελετηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα μεγέθη, την πεπερασμένη εδαφική έκταση του νησιού της Ψυττάλειας καθώς και την επισφαλή περιβαλλοντικά διαχείριση με εναπόθεση της αφυδατωμένης ιλύος στο νησί.

ε) το γεγονός ότι το σύνολο των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, θεωρώντας την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για τον Δήμο Σαρωνικού οδηγό νέων προοπτικών διευθέτησης των προβλημάτων αποχέτευσης που αντιμετωπίζουν, τρέχει για τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των λυμάτων τους στην Ψυττάλεια, εγκαταλείποντάς τους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς για δημιουργία ΚΕΛ στην περιοχή τους.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου καλεί την ΕΥΔΑΠ να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια μέχρις ότου:

  • παρουσιάσει νέα ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ρητά προβλέπει η ΚΥΑ 140774/11-6-2009 ότι πρέπει να γίνεται πριν από την οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος σχεδιασμού του ΚΕΛ Ψυττάλειας και την εισαγωγή προς εξυπηρέτηση νέων περιοχών, ΜΠΕ η οποία θα εξετάζει όλες τις παραμέτρους του νέου έργου (οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές) θα λαμβάνει υπ’ όψιν τησυσωρευτική δράση σε σχέση με το μέγεθος του νέου έργου και τη φυσιογνωμία της περιοχής της Ψυττάλειας και θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις για δημόσια διαβούλευση.
  • παρουσιάσει τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις περαιτέρω δυνατότητες επεξεργασίας λυμάτων από το ΚΕΛ Ψυττάλειας,
  • παρουσιάσει τις προβλέψεις για αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια και της παροχευτικότητας των ήδη συνδεδεμένων με το ΚΕΛ Ψυττάλειας περιοχών του λεκανοπεδίου,
  • τεκμηριώσει τη συμβατότητα των προτεινόμενων νέων έργων με την ήδη εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 140774/11-6-2009)
  • απαντήσει υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τους λόγους που σας οδήγησαν σε αλλαγή των σχεδίων για την επεξεργασία των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής