Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Αντιπλημμυρικά έργα σε ποταμούς της Δυτικής Ελλάδας

Νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ που αφορούν στη συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2015-2016, εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο προς ένταξη στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2014.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του Σώματος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας επεσήμανε ότι «η ένταξη και χρηματοδότηση των έργων αυτών στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του ΠΔΕ κρίνεται απαραίτητη.

Πρόκειται για αιτήματα πολιτών και φορέων, που ουσιαστικά θα διασφαλίσουν την προστασία τους στις περιοχές που διαμένουν, παρόχθια των ποταμών, αλλά και θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Και είναι έργα που θα γίνουν τα δύο επόμενα χρόνια».

Πρόκειται για αντιπλημμυρικά σε ποταμούς όπως Αλφειός, Αχελώος, Νέδα, Σελινούντας, Πείρος Παραπείρος και περιλαμβάνουν εργασίες επαναλαμβανόμενων δράσεων.
Ειδικότερα το πρώτο έργο προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, αφορά σε εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2015-2016 και συγκεκριμένα:

* εργασίες ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας έτους 2015 (400.000 ευρώ)

* ποταμού Αχελώου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2015 (400.000 ευρώ)

* ποταμού Νέδας Π.Ε. Ηλείας 2015 (200.000 ευρώ)

* ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας 2016 (300.000 ευρώ)

* ποταμού Αχελώου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, έτους 2016 (400.000 ευρώ) και

* ποταμού Νέδας Π.Ε. Ηλείας 2016 (100.000 ευρώ).

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ, αφορά συντήρηση – αποκατάσταση υφυστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας για τα έτη 2015-2016 και περιλαμβάνει τα υποέργα:

* Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Σελινούντα, έτους 2015 (400.000 ευρώ)

* ποταμού Πείρου, έτους 2015 (400.000)

* ποταμού Παραπείρου, έτους 2015 (200.000 ευρώ)

* ποταμού Σελινούντα, έτους 2016 (300.000 ευρώ)

* ποταμού Πείρου έτους 2016 (400.000 ευρώ) και

* ποταμού Παραπείρου έτους 2016 (100.000 ευρώ).

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν έξι υποέργα το καθένα και αφορούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (όπως συρματοκιβωτίων, λιθορριπών, αναχωμάτων, αναβαθμών κ.λπ.) άρσης απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης και μεταφορά φερτών υλικών για ελεύθερη απορροή των υδάτων των τριών μεγάλων ποταμών της Περιφέρειας με τα περισσότερα προβλήματα πλημμυρών Αλφειού, Νέδας και Αχελώου, καθώς και αντίστοιχες εργασίες στους ποταμούς της ΠΕ Αχαΐας Σελινούντα, Πείρου και Παραπείρου με προγραμματισμό αναγκών για την διετία 2015-2016.

Φορέας υλοποίησης του πρώτου έργου θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ, ενώ του δεύτερου η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων ΠΕ Αχαΐας.

Προτεινόμενα