Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Αναβαθμίζεται το λιμάνι του Βόλου

Το έργο της αναβάθμισης του λιμανιού του Βόλου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, την ασφάλεια των πλοίων, την εξυπηρέτηση των τουριστών αλλά και την καλύτερη διακίνηση των εμπορευμάτων, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS», προϋπολογισμού 1.195.191 (με ΦΠΑ).

Οπως είπε ο κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο για το λιμάνι του Βόλου, που το καθιστά ασφαλές, ελκυστικό, ανταγωνιστικό, ποιοτικό και φιλικό στους επισκέπτες, τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί φυσικές και ηλεκτρονικές συνθήκες ασφαλείας για το λιμάνι του Βόλου, όπως ορίζονται από τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Η αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του λιμένα Βόλου για την προστασία των εργαζομένων, της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό, αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Ετσι, προχωρά η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, που είναι ο κύριος δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με το υπόψη έργο, υλοποιείται το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης του Λιμένος Βόλου με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, βάσει του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού ΕΚ 725/04 και του Ν 3622/07. Κριτήριο σχεδιασμού είναι η δημιουργία Κέντρου Ασφάλειας εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας