Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Αναβάθμιση υποδομών υγείας στα μικρά νησιά

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει δύο προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, που αφορούν στον εξοπλισμό των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Το πρόγραμμα είναι συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.251.944 ευρώ και οι προτάσεις θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των ήδη υφισταμένων νοσοκομείων και των υποδομών υγείας, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους των νησιών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας» αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

• Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

• Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

Ολα θα ενταχθούν στον Αξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.451.944 ευρώ.

Η πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας», αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας και απευθύνεται στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στον Αξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση Περιφερειακής Συνοχής» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων και για τις δύο προσκλήσεις, ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων από 01/12/2016 έως 31/01/2017.

 

Προτεινόμενα