Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Ανακοίνωση για την Κορινθιακή Σταφίδα εν όψει του τρύγου

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι με την έναρξη του τρύγου θα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί Κορινθιακής Σταφίδας, ότι έχουν δικαίωμα παράδοσης προϊόντος στα οινοποιεία προς οινοποίηση, αυστηρά και μόνο όσοι έχουν εκτάσεις οι οποίες στο αμπελουργικό μητρώο αναφέρονται με κωδικό οινοποιήσιμης και μόνο για τις συγκεκριμένες ποσότητες που προέρχονται από αυτές (περίπου 1500 κιλά ανά στρέμμα).

Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση προς οινοποίηση ή απόσταξη Κορινθιακής Σταφίδας από εκτάσεις που προορίζονται για παραγωγή ξηρού προϊόντος και έχουν δικαιώματα προς στρεμματική ενίσχυση.

Αντίστοιχα, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις απαγορεύεται αυστηρά να παραλαμβάνουν και να οινοποιούν σταφύλια από αμπελοτεμάχια που δεν έχουν τον αντίστοιχο κωδικό χρήσης αμπελοτεμαχίου.

Εφιστάται η προσοχή τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους οινοποιούς για την τήρηση όλων των ανωτέρω, καθώς και για το ότι θα πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

 

 

Προτεινόμενα