ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Αλληλεγγύη προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Ο Δήµος Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Δήµο Ραφήνας-Πικερµίου σχετικά µε τις ανάγκες του και ενηµερώνει τους δηµότες ότι:

Α) Υπάρχει ανάγκη για αίµα. Για τους δηµότες το ωράριο των κοντινών νοσοκοµείων για σήµερα 25/7/2018 είναι:

• Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας: 9:00 π.µ. έως 9:00 µ.µ.

• Αττικό Νοσοκοµείο: 9:00 π.µ. έως 5:00 µ.µ.

Ωράριο καθηµερινής λειτουργίας τµηµάτων αιµοδοσίας : 9:00 π.µ. έως και 2:00 µ.µ. αποδέκτης «Τράπεζα αίµατος ∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου».

Β) Για τους πληγέντες γίνεται συγκέντρωση χρηµάτων.

Όποιος επιθυµεί µπορεί να καταθέσει χρήµατα στον εξής λογαριασµό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5186092291418 ΙΒΑΝ:GR 20 0172 1860 0051 8609 2291 418

Γ) Υπάρχει ανάγκη για παροχή εθελοντικής εργασίας προς αποκατάσταση των καµένων, για το λόγο αυτό ο ∆ήµος συγκροτεί οµάδα εθελοντών.

Ενδεικτικές ειδικότητες: εργάτες, καθαριστές, µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνικοί.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συµµετοχή σας.

• Στο ∆ηµαρχείο από 8:00 π.µ έως και 9:00 µ.µ στα τηλ: 213-2019300 από 8:00 π.µ έως και 5:00 µ.µ στα τηλ: 213-2019380, 213-2019304

• Στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η από 8:00 π.µ έως και 3:00 µ.µ στα τηλ: 210-5696511

• Στο Κ.Ε.Φ.Α από 8:00 π.µ. έως και 5:00 µ.µ. τηλ: 210-5691161

Για τρόφιµα και φάρµακα αυτή την στιγµή υπάρχει ήδη κορεσµός. Αν υπάρξει ανάγκη, θα βγει νέα ανακοίνωση.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι