ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Αγία Παρασκευή: Ξεκίνησε η ανακατασκευή των πεζοδρομίων πέριξ της πλατείας Αγ. Ιωάννου

Ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, στο πλαίσιο των αυτοψιών που πραγματοποιεί σε υπό εξέλιξη έργα, διαπίστωσε σειρά κακοτεχνιών στα πεζοδρόμια που βρίσκονται πέριξ του εργοταξίου της πλατείας Αγ. Ιωάννου.

Ειδικότερα, αν και βάσει της υπάρχουσας σύμβασης είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία διάστρωσης, παρατηρήθηκαν ανομοιομορφίες στην τελική επιφάνεια, μη αντικατάσταση κρασπέδων καθώς και χρήση φθαρμένων υλικών.

Με πρωτοβουλία του και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον ανάδοχο, ξεκίνησε η ανακατασκευή των πεζοδρομίων προκειμένου να αποκατασταθούν οι αστοχίες, εξαιτίας των οποίων ήδη έχουν σημειωθεί μικροατυχήματα σε διερχόμενους πολίτες.

Η συμφωνία με τον εργολάβο προβλέπει πως η ανακατασκευή των πεζοδρομίων θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ήδη έχουν οριστεί από την υπάρχουσα σύμβαση και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου.

Ο κ. Μυλωνάκης θα συνεχίσει τις αυτοψίες σε όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη, με στόχο να ενημερωθεί τόσο για την πρόοδο των εργασιών όσο και για τυχόν παρεμβάσεις που απαιτούνται, προκειμένου τα έργα να παραδοθούν στους πολίτες χωρίς αστοχίες.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι