Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Το λιμάνι της Πάτρας αναβαθμίζεται με δύο μεγάλα έργα

Το λιμάνι της Πάτρας, η δυτική πύλη της χώρας, είναι απαραίτητο να διαθέτει βελτιωμένες και σύγχρονες υποδομές που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους χρήστες.

Κάτι που πλέον γίνεται πράξη, μετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», δύο νέων έργων της «Αναβάθμισης Ασφάλειας λιμένα Πατρών» και «Βελτίωση Υποδομών βορείου λιμένα Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 3.076.688 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά:

«Συνεργαστήκαμε πολύ στενά όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τον ΟΛΠΑ και τον πρόεδρο του Νίκο Κοντοέ, ώστε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο λιμάνι της Πάτρας.

Και αυτό ήταν η βελτίωση των υποδομών και κυρίως η αναβάθμιση της ασφάλειας. Με αυτά τα δύο έργα, θα δώσουμε νέα πνοή, θα εξασφαλίσουμε τα στοιχεία που θα συμβάλλουν στη θωράκιση του λιμανιού.

Μαζί με τον ΟΛΠΑ, αλλά και το Λιμεναρχείο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε κάθε βαθμίδα, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως το λιμάνι της Πάτρας θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά λιμάνια, με τις καλύτερες υποδομές και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου και επιτήρησης. Κλείνουμε με τις υπάρχουσες εκκρεμότητες και δε σταματάμε να σχεδιάζουμε νέα έργα προς όφελος του πολίτη.

«Η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων, η διάθεση υποδομών αποθήκευσης που θα εξυπηρετούν τις εμπορευματικές μεταφορές, η κυκλοφορία εντός του λιμένα, η ασφάλεια που απαιτείται και επιβάλλεται από τους διεθνείς κανονισμούς για τις δραστηριότητες, για τους διακινούμενους και τις εγκαταστάσεις, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία στη λειτουργία του λιμανιού. Και αυτά θα βελτιωθούν με την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων».

Για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που το λιμάνι είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, σχεδιάζεται η λήψη επιπλέον μέτρων ασφαλείας, των χώρων του και η εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου όσων θα επιβιβαστούν σε πλοία, υδροπλάνα ή κρουαζιερόπλοια.

Όσον αφορά τη βόρεια λιμενολεκάνη, θα συμπληρωθούν οι υποδομές ασφαλείας προσέγγισης των πλοίων στο κρηπίδωμα με την εγκατάσταση περισσότερων προσκρουστήρων, στο υπάρχον υπόστεγο, το οποίο είναι κατασκευή από το 1970, θα επιδιορθωθούν διαρροές, θα αντικατασταθεί η στέγη και θα γίνουν εργασίες συντήρησης.

Αναβάθμιση ασφάλειας

Η «Αναβάθμιση ασφάλειας λιμένα Πατρών» εντάσσεται με Κωδικό ΟΠΣ 5005296 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συνολικό κόστος πράξης 1.839.788 ευρώ. Δικαιούχος είναι ο ΟΛΠΑ ΑΕ. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2017 και λήξη η 31/03/2020.

Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο υποέργων:

Το πρώτο υποέργο θα έχει ως παραδοτέο τη δημιουργία περιβόλου περιπολίας μήκους 1.450 μέτρων και ηλεκτρονική επιτήρηση (κάμερες και σύστημα καταγραφής), ο οποίος θα οριοθετείται από τους υπόλοιπους χώρους του λιμένα με προκατασκευασμένα στοιχεία.

Η ολοκλήρωση του δεύτερου υποέργου θα έχει ως παραδοτέο την προμήθεια και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού ελέγχου επιβατών και αποσκευών (3 μαγνητικές πύλες, 3 x-ray, 3 φορητές συσκευές χεριού ελέγχου), προκατασκευασμένο οικίσκο εγκατάστασης συσκευών ελέγχου, σύστημα σάρωσης – ελέγχου της βάσης οχημάτων εγκατεστημένο σε δύο πύλες διέλευσης και ελέγχου και σύστημα εποπτείας και καταγραφής χερσαίου χώρου.

Επίσης, σύστημα εντοπισμού και ελέγχου πλωτών στόχων στο θαλάσσιο χώρο του, αποτελούμενο από δύο ραντάρ με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πλήρη λειτουργία τους.

Βελτίωση υποδομών

Η «Βελτίωση υποδομών βορείου λιμένα Πατρών» εντάσσεται με Κωδικό ΟΠΣ 5006309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με συνολικό κόστος πράξης 1.236.900 ευρώ. Δικαιούχος είναι ο ΟΛΠΑ ΑΕ. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/03/2017 και λήξη η 30/04/2019.

Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως παραδοτέα:

  • Συνολικά 22 προσκρουστήρες
  • Υπόστεγο-αποθήκη με βελτιωμένες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 3.100 μέτρων με στέγη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
  • Κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση και την ασφάλεια του χώρου (φυλάκιο ελέγχου)
  • Ηλεκτρικό δίκτυο συνδεδεμένο με τον υποσταθμό μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 275 KVA, συνδεδεμένο στο δίκτυο

 

Προτεινόμενα