Υπουργείο Εσωτερικών

ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 4,5 εκ. ευρώ σε Δήμους της χώρας

 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν οι Δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.884.142,33 ευρώ.

Τα χρήματα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/07/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής:

alt

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 42266/13-08-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 660.000 ευρώ για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

Ακολούθως, για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των κάτωθι Δήμων της χώρας, ύψους 664.842,38 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

alt

Οι δικαιούχοι Δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των Δήμων.

Ενισχύσεις 550.000 ευρώ στους Δήμους Αλοννήσου και Τριφυλίας για έργα υποδομών, με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Ακολούθως, εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού συνολικού ύψους 550.000 ευρώ, στους Δήμους Αλοννήσου, νομού Μαγνησίας (ευρώ 300.000) και Τριφυλίας, νομού Μεσσηνίας (ευρώ 250.000), αποκλειστικά για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτό τον λόγο.

Ενισχύσεις 535.000 ευρώ στους Δήμους ΚύμηςΑλιβερίου, Νικολάου Σκουφά και Τυρνάβου, για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία

Τέλος, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους κάτωθι δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 535.000,00 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

Τις σχετικές αποφάσεις, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών