Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Υλοποίηση επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου βρέθηκε στη Λήμνο, όπου πραγματοποιήθηκε η διήμερη συνεδρίαση της Τεχνικής Δομής Στήριξης (ΤΔΣ) για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο.

Εξετάστηκαν αναλυτικά τα θέματα προετοιμασίας και υλοποίησης έργων των τοπικών φορέων που εντάσσονται το πρόγραμμα των ΟΧΕ. Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες συνεργασίας και υποστήριξης των δράσεων για την ωρίμανση και υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση κρίσιμων έργων βασικής υποδομής για τα δύο νησιά: οδοποιία, διαχείριση λυμάτων, αντιπλημμυρική προστασία, λιμενικές υποδομές κλπ.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα έργα Πολιτισμού, στα έργα αστικών αναπλάσεων και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας των δύο νησιών.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Οι ΟΧΕ των μικρών νησιών όπως σχεδιάστηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν συνολικά και ολοκληρωμένα τα αναπτυξιακά ζητήματα του κάθε νησιού ξεχωριστά.

Για το λόγο αυτό οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων, όχι μόνο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 τη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και από κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συνεργασία του συνόλου των τοπικών φορέων αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους και την αντιμετώπιση των επιμέρους δυσκολιών που προκύπτουν, κυρίως από την υποστελέχωση και την έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού».

 

Προτεινόμενα