Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Βόρειο Αιγαίο: Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 4 έργα που αφορούν στην οικιακή κομποστοποίηση, συνολικού προϋπολογισμού 962.316 ευρώ.

Τα έργα που εντάσσονται είναι τα ακόλουθα:

• Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης στη Χίο, με προϋπολογισμό 236.800 ευρώ.

• Οικιακή κομποστοποίηση στη Λέσβο, με προϋπολογισμό 488.029,46 ευρώ.

• Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής – επιτόπιας κομποστοποίησης στη Λήμνο, με προϋπολογισμό 95.472 ευρώ.

• Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης στη Σάμο, με προϋπολογισμό 142.014,60 ευρώ.

Η κομποστοποίηση και ειδικά η οικιακή κομποστοποίηση, είναι μια δράση που για πρώτη φορά αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με οργανωμένο τρόπο. Φορείς υλοποίησης των έργων είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρηματοδοτούμε έργα που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και μείωση του όγκου των οικιακών αποβλήτων.

Με τα 4 αυτά έργα που ο προϋπολογισμός τους πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη σύγχρονη αυτή μέθοδο διαχείρισης, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τους Δήμους».

 

Προτεινόμενα