ΔήμοιΔήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Τοπικές Μονάδες Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Υπηρεσίες της 1ης Τ.ΟΜ.Υ (Τοπικής Ομάδας Υγείας) Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

Οι Τ.ΟΜ.Υ. αποτελούν μία τομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα που στοχεύει στο να αποκτήσουν οι πολίτες τον προσωπικό τους (οικογενειακό) γιατρό, ο οποίος χειρίζεται τα συνήθη προβλήματα υγείας τους.

Επίσης, θα τους κατευθύνει με υπευθυνότητα -όταν χρειάζεται- σε άλλους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, οι υγειονομικοί υπάλληλοι των Τ.ΟΜ.Υ. αναπτύσσουν δράσεις που στοχεύουν στην αποτροπή ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους κατοίκους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας που θα εγγράφουν μετά από αίτησή τους στη γραμματεία της μονάδας.

Οι οικογενειακοί γιατροί (γενικοί ιατροί και παθολόγοι):

 • είναι οικογενειακοί ιατροί των εγγεγραμμένων πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας,
 • τους εξετάζουν δωρεάν,
 • κρατούν ιατρικό φάκελο-ιστορικό,
 • συνταγογραφούν τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς,
 • παραπέμπουν για εργαστηριακές εξετάσεις ή σε ιατρό άλλης ειδικότητας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και
 • υλοποιούν δράσεις στην κοινότητα, όπως εμβολιασμούς, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολικές μονάδες, ΚΑΠΗ και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, έχοντας ως στόχο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.

Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας διαθέτει και παρέχει:

 • Γενικούς οικογενειακούς Ιατρούς και Παθολόγο
 • Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Διοικητικό Προσωπικό

Πώς γίνεται η εγγραφή

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο πολίτης που επιθυμεί την εγγραφή του να διαθέτει ΑΜΚΑ και να είναι κάτοικος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Η εγγραφή γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (κάθε μέλος της οικογένειας αντιστοιχεί σε ξεχωριστή αίτηση εγγραφής):

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου,
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ή άλλου οργανισμού / υπηρεσίας) για πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα ανήλικα μέλη της οικογένειας,
 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία και απαιτείται η γνώση των ΑΜΚΑ κάθε μέλους).

Αιτήσεις καθημερινά στη γραμματεία της μονάδας, Μαραθώνος 29, Νέα Χαλκηδόνα, 08:00-21:00 Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού.

Υπηρεσίες της 2ης Τ.ΟΜ.Υ (Τοπικής Ομάδας Υγείας) Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας

tomy-nf-nx

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι