Περιφέρεια ΗπείρουΠεριφέρειες

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου για τις συντάξεις χηρείας

Την αλληλεγγύη του προς τον Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α., για το θέμα των συντάξεων χηρείας γυναικών που θίγονται από το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Σώματος της 31ης Ιανουαρίου 2018, ύστερα από αίτημα του Συλλόγου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, καλεί την Κκβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, όπως μεριμνήσουν για:

• Την κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου, που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν 4387/2016 στη χορήγηση των συντάξεων χηρείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας , και

• Την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% , που θα εδικαιούτο και ο εκλιπών.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Ηπείρου