Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Το Νότιο Αιγαίο ενισχύει τον στόλο του ΕΚΑΒ

Την αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Η απόφαση πάρθηκε κατόπιν έγγραφης αίτησης του προέδρου του ΕΚΑΒ, ο οποίος ζήτησε από την Περιφέρεια την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια έντεκα νέων ασθενοφόρων και μίας κινητής μονάδας, με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες στις υγειονομικές μονάδες του Νοτίου Αιγαίου.

Ο περιφερειάρχης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του ΕΚΑΒ και προκειμένου να μειωθούν οι υφιστάμενες ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους των νησιών, υπέγραψε την τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας» ως προς τον προϋπολογισμό, ο οποίος αυξάνεται κατά 1 εκατομμύριο ευρώ ως προς τους δυνητικούς δικαιούχους, με την προσθήκη του ΕΚΑΒ μεταξύ αυτών και ως προς την ημερομηνία λήξης, η οποία παρατείνεται έως τις 15/03/2017.

Ειδικότεραη πρόσκληση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

• 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

• Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» – Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» – Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

• Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

• Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Τα έργα θα ενταχθούν στον Αξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, μετά την τροποποίησή της, ανέρχεται σε 2.751.944 ευρώ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

 

Προτεινόμενα