ΔήμοιΔήμος Καλλιθέας

Το νέο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Καλλιθέας είναι μια καινοτόμος νέα δομή η οποία θα λειτουργήσει ως τοπικό κέντρο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση και διασύνδεση των ωφελούμενων πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στον Δήμο, συμπληρωματικά και υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών

Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων καθώς και παραπομπή σε επιμέρους φορείς και υπηρεσίες

Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα ΑμεΑ.
Το Κέντρο θα στελεχωθεί από δυο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Διοικητικό υπάλληλο.

Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών

Το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα αναπτύξει τις ακόλουθες υπηρεσίες

  • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωσης
  • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών κ.α)
  • Υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και παράλληλων πολιτισμικών δράσεων

Όλοι οι χώροι του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα ΑμεΑ.
Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών θα στελεχωθεί από έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) Ψυχολόγο, έναν (1) Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή και έναν (1) Νομικό.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση επί οκταώρου βάσεως (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Oι δομές προβλέπεται να λειτουργήσουν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 (2ος όροφος).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2101244, 213-2101253

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι