ΕλλάδαΕπικαιρότητα

Το 2022 ο όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύξηση εσόδων

Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας από το Δ’ τρίμηνο, μετά την ενσωμάτωση των νέων χρεώσεων χρήσης συστήματος από τον Σεπτέμβριο, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΔΜΗΕ για τη χρήση του 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 195,2 εκατ. ευρώ (από 189,8 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ στο δ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 51,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 18,2%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε 189,6 εκατ. ευρώ έναντι 190,6 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 58,2 εκατ. ευρώ (-16,1% σε σχέση με το 2021), ενώ αντίστοιχα το δ΄ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 58,4%.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2022 διαμορφώθηκαν σε 292,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2021, ενώ αντίστοιχα στο δ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 81,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 13,3%. Τα έσοδα από το ενοίκιο συστήματος μεταφοράς διαμορφώθηκαν σε 272 εκατ. ευρώ, έναντι 270,4 εκατ. ευρώ το 2021. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνεται αύξηση 5% έναντι του 2021.

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαμορφώθηκαν σε 29,1 εκατ. ευρώ και η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει διανομή μεικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,058 ευρώ (αφορά χρήση 2023). Το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας μετόχων (shareholder agreement), θα προτείνει στους μετόχους τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,4 εκατ. ευρώ.

Το 2022 ο όμιλος κατέγραψε, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 354,5 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα του διαχειριστή επηρεάστηκαν από τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή των νέων μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά και από τη μειωμένη ζήτηση ενέργειας, ωστόσο το δ΄ τρίμηνο παρατηρείται ισχυρή αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών.

«Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σύγχρονους και εξωστρεφείς Ευρωπαίους διαχειριστές, στηρίζοντας την προσπάθεια για ενεργειακή μετάβαση με παράλληλη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος», δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης.

Πηγή: Καθημερινή

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα