ΔήμοιΔήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Τάσος Μαυρίδης: Απτά αποτελέσματα στα οικονομικά του Δήμου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-Πεύκης ο ισολογισμός για την οικονομική χρήση 2018.

Τα στοιχεία του ισολογισμού είναι τα εξής:

  • ΕΣΟΔΑ 13.136.375,25€
  • ΕΞΟΔΑ 12.883.146,69€
  • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.269.838,09€
  • ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.523.066,65€
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.406.213,34€
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.406.213,34€

Όπως επισημαίνει σχετικά ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Τάσος Μαυρίδης:

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα δίνουμε έναν διαρκή αγώνα για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης το 2011 στην επίσημη αποτύπωση/ απογραφή της οικονομικής αποκατάστασης των Δήμων (απογραφή έναρξης 01/01/2011) είχε τη 14η θέση με συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων ΣΑΤΑ.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας μας αξιοποιήσαμε την έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και καταφέραμε να έχουμε ισολογισμούς με πλεόνασμα από το 2014 μέχρι σήμερα.

Οι υποχρεώσεις προς τρίτους που είχαν εκτοξευθεί σε 3.984.359€ στο τέλος του 2010, έχουν πλέον μειωθεί σε 462.305€ (31/08/2018), εκ των οποίων ποσό 200.604,33€ αφορά περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα και δεν έχουν εξοφληθεί χωρίς καμία υπαιτιότητα του Δήμου.

Τα υπόλοιπα 261,600,84€ έχουν εξοφληθεί και τις επόμενες ημέρες οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους αναμένεται να είναι ουσιαστικά μηδενικές. Τέλος, τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου που ήταν 2.913.984€ στο τέλος του 2010, αυξήθηκαν σε 4.523.066€ στις 31/08/2018.

Με συνέπεια στον εξορθολογισμό των δαπανών, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και τη διαφάνεια έχουμε επιτύχει την οικονομική βιωσιμότητα και αυτοδυναμία και τα αποτελέσματα είναι πλέον απτά.

Μπορούμε σήμερα να χρηματοδοτούμε έργα από ίδιους πόρους για την οδοποιία, τα πεζοδρόμια, τα σχολικά μας συγκροτήματα, τις αθλητικές μας υποδομές, την καθαριότητα, που σημαίνει νέο απορριμματοφόρο, αγορά σαρώθρου, κάδων απορριμμάτων κλπ.

Στη θητεία που ξεκίνησε πρώτη προτεραιότητα μας είναι η καθημερινότητα.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι