ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Τα αποτελέσματα από τις δημαιρεσίες στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας την Κυριακή 9 Ιανουαρίου από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εξελέγησαν οι εξής:

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλης Βόσσος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Φράγκου

Γραμματέας

Σταυρούλα Μπαντούνα

 

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

Δημήτριος Κλειτσής

Αλεξάνδρα Φέγγη

Αναστασία (Τασούλα) Πετράκου

Βασίλειος Δεδεγκίκας (Γιαπιντζάκης)

Αναπληρωματικά Μέλη

Παναγιώτης Περάκης

Βασίλειος Βόσσος

Μιχαήλ Φράγκου

Νικόλαος Πιερακέας

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη

Θεοδώρα- Μαρία Μαρσώνη

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Σάββας Σαββίδης

Σταυρούλα Μπαντούνα

Αναπληρωματικά Μέλη

Βασίλειος Βόσσος

Αλεξάνδρα Φέγγη

Θεμιστοκλής Ντάβιος

Νικόλαος Πιερακέας

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι