Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Συντήρηση του οδικού δικτύου Νότιας Χίου

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε την σύμβαση «Συντήρησης του οδικού τμήματος Ζυφιάς, Αγ. Γεώργιος Συκούσης, Βέσσα, Ελάτα, Λιμένας Μεστών, Μεστά, Ολύμποι, Πυργί, Θολοποτάμι, Αγ. Γεώργιος Συκούσης».

Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του παραπάνω επαρχιακού οδικού τμήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων ασφαλτοταπήτων, τεχνικά έργα για την συγκράτηση πρανών, καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων από καταπτώσεις και καμένα δέντρα, καθώς και νέες εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης της οδού.

Το έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Χίου.

 

Προτεινόμενα