ΕλλάδαΕπικαιρότητα

Σύνταξη: Πόσο κοστίζει και ποιους συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

Με «σανίδα σωτηρίας» για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη μοιάζουν τα πλασματικά έτη ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να «διασωθούν» από την αύξηση των ορίων ηλικίας και να κατοχυρώσουν δικαίωμα με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, αξιοποιώντας μία σειρά ασφαλιστικών διατάξεων.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία ευρεία γκάμα από πλασματικούς χρόνους, μεταξύ των οποίων είναι ο χρόνος για τα τέκνα, για τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης, αλλά και η στρατιωτική θητεία των ανδρών.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι μπορούν να «πιάσουν» ταχύτερα τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης.

Μεγάλες κερδισμένες είναι οι μητέρες που (υπό προϋποθέσεις) μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου έως 9 χρόνια νωρίτερα, ενώ οι άνδρες αποχωρούν μέχρι και 6,5 χρόνια ταχύτερα. Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι μπορούν να γλιτώσουν την έξοδο στα 67 έτη και να επισπεύδουν την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας.

Μία αναλυτική εικόνα για το «τίμημα» που πρέπει να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για να ανοίξουν την πόρτα εξόδου παρουσιάζει στη «Βραδυνή της Κυριακής» η Ασπα Παπαθανασοπούλου, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι μετά την ψήφιση του Νόμου 4387/2016 -όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Νόμου 4670/2020 και ισχύει- το μηνιαίο κόστος εξαγοράς για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης όλων των πλασματικών χρόνων ασφάλισης προσδιορίζεται σε ποσοστό 20% επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης, πριν από την υποβολή του αιτήματος εξαγοράς.

Παρέχεται δε, έκπτωση 2% για κάθε αναγνωριζόμενο έτος, σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνολικού ποσού εξαγοράς.

Πάντως, ειδικοί στην Ασφάλιση παρατηρούν ότι μικρός αριθμός κάνει χρήση του κινήτρου της έκπτωσης, καθώς τα ποσά είναι υψηλά για να καταβληθούν στο σύνολό τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι να προτιμούν τις δόσεις.

Οι εισφορές μισθωτών και μη

Αναλυτικά, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

* Στην περίπτωση μισθωτών, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται εισφορά ίση με το ύψος του συνολικού ασφαλίστρου κύριας σύνταξης (ασφαλισμένου και εργοδότη), όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, επί των ασφαλιστέων αποδοχών κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης, πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης.

* Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα πλασματικού χρόνου καταβάλλουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Για παράδειγμα, μία αίτηση για την αναγνώριση χρόνου σπουδών και μία δεύτερη αίτηση για την αναγνώριση χρόνου παιδιών.

Η εισφορά αναγνώρισης για το σύνολο των αιτούμενων χρόνων ασφάλισης εντός του ίδιου έτους υπολογίζεται με βάση την κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης που προηγείται χρονικά.

Οσον αφορά στην επικουρική ασφάλιση ισχύουν τα εξής «SOS»:

* Το συνολικό οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Εφ’ όσον όμως το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό, τότε:

* Το υπερβαίνον ποσό από τις 3.000 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης.

* Το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται τμηματικά σε δόσεις από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Αναλυτικά Παραδείγματα

H «Βραδυνή της Κυριακής» δημοσιεύει ενδεικτικά παραδείγματα με τη βοήθεια της Ασπας Παπαθανασοπούλου για το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης.

Στόχος είναι να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να μπορέσουν να επιταχύνουν την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας, πόσο θα πρέπει να πληρώσουν.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2022 μπαίνουν σε ισχύ τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας και η «έξοδος» θα γίνεται στα 67 ή εναλλακτικά στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης.

Ωστόσο, διασώζονται από τις αλλαγές οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν καταγράφονται οι αλλαγές που ισχύουν μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

1) Ασφαλισμένος με αποδοχές 1.800 ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος εξαγοράς.

Πριν από τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 36 μηνών για δύο τέκνα:

167,85 € μηναίο κόστος εξαγοράς Χ 36 μήνες = 6.042,60 € μείον 906,39 € (15% έκπτωση) = 5.136,21 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών Στρατού

360,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 4.320,00 € μείον 648,00 € (15% έκπτωση) = 3.672,00 €.

Μετά τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 36 μηνών για δύο τέκνα:

360,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 36 μήνες = 12.960,00 € μείον 777,60 € (6% έκπτωση) = 12.182,40 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών Στρατού

360,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 4.320,00 € μείον 86,40 € (2% έκπτωση) = 4.233,60 €.

 

2) Ασφαλισμένος με αποδοχές 2.150 ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος εξαγοράς.

Πριν από τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 48 μηνών σπουδών:

167,85 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 48 μήνες = 8.056,80 € μείον 1.208,52 € (15% έκπτωση) = 6.848,28 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών στρατού

430,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 5.160,00 € μείον 774,00 € (15% έκπτωση) = 4.386,00 €.

Μετά τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 48 μηνών σπουδών:

430,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 48 μήνες = 20.640,00 € μείον 1.651,20 € (8% έκπτωση) = 18.988,80 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών Στρατού

430,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 5.160,00 € μείον 103,20 € (2% έκπτωση) = 5.056,80 €.

 

3) Ασφαλισμένος με αποδοχές 3.200 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος εξαγοράς.

Πριν από τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 36 μηνών για δύο τέκνα:

167,85 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 36 μήνες = 6.042,60 € μείον 906,39 € (15% έκπτωση) = 5.136,21 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών Στρατού

640,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 7.680,00 € μείον 1.152,00 € (15% έκπτωση) = 6.528,00 €.

Μετά τον Νόμο 4387/2016

α. Κόστος εξαγοράς 36 μηνών για δύο τέκνα:

640,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 36 μήνες = 23.040,00 € μείον 1.382,40 € (6% έκπτωση) = 21.6567,60 €.

β. Κόστος εξαγοράς 12 μηνών Στρατού

640,00 € μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες = 7.680,00 € μείον 153,60 € (2% έκπτωση) = 7.526,40 €.

(Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»)

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα