ΔήμοιΔήμος Ηρακλείου Αττικής

Στις κατασκηνώσεις του Άγιου Ανδρέα παιδιά από το Ηράκλειο

Στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα θα φιλοξενηθούν και εφέτος παιδιά από το Ηράκλειο, όπως εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο της πρωτεύουσας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Παπαϊωάννου 15-17) από την Τρίτη 14 έως την Παρασκευή 17 Μαΐου, ώρες 9:00-14:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με προτίμηση στα παιδιά από τις ευπαθείς και τις οικονομικά αδύναμες ομάδες πληθυσμού.

Η φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα γίνεται σε τρεις περιόδους: από 24/6 έως 8/7 και 11/7 έως 25/7 για τα παιδιά 6-12 ετών και από 28/7 έως 11/8 για τα παιδιά 13-15 ετών.

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιών

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
 2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
 3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή: όχι πιστοποιητικό γέννησης)
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.
 7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του Δήμου: είτε ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας κτλ), είτε σε περίπτωση ενοικίασης το μισθωτήριο συμβόλαιο.

Για τους αλλοδαπούς κάτοικους απαιτείται επιπλέον:

 • Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
 • Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.
 • Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
 • Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του παιδιού.

Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις και υπογράφοντας στο σχετικό έντυπο.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι