Υπουργείο Εσωτερικών

Στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ

Photo by Twitter @Parliament_GR

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Θυμίζουμε ότι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έχει κρίνει αντισυνταγματικές διατάξεις του 2019, με τις οποίες μεταφέρθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων προς τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων και των Περιφερειών.

Μάλιστα ο τότε υπουργός Εσωτερικών (και νυν Προστασίας του Πολίτη) Τάκης Θεοδωρικάκος είχε υποστηρίξει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, καθώς η απλή αναλογική είχε οδηγήσει σε μη αυτοδύναμες διοικήσεις στους περισσότερους δήμους και περιφέρειες.

Τώρα, με την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου του για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, μεταφέρονται ξανά οι αρμοδιότητες στα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια. Επίσης, η θητεία των μελών αυτών των επιτροπών γίνεται και πάλι ετήσια (από διετή), ενώ οι συνθέσεις των επιτροπών διατηρούνται ως έχουν.

Στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται εκ νέου στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, καθώς και οι εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του οικείου ΟΤΑ.

Επίσης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η εισήγηση στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο του ετήσιου σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου/περιφέρειας.

Η ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται επίσης διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης των ΔΕΥΑ (Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης) για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών τους που οφείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών