ΕπικαιρότηταΠολιτικήΥπουργείο Εσωτερικών

Σπύρος Σπυρίδων: «Η συνεργασία των φορέων της Τ.Α. αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας»

Στο Τακτικό Συνέδριο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που διεξήχθη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2021, στην Αιδηψό, με θέμα «Περιφερειακή Διακυβέρνηση, οι Περιφέρειες στην Πρώτη Γραμμή», παραβρέθηκε και μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Σπύρος Σπυρίδων.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τόσο η Ελλάδα όσο και ευρύτερα η Ε.Ε., εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και της κλιματικής αλλαγής.

Οσον αφορά στη χώρα μας, υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που πήρε η Ε.Ε. γενικότερα, αλλά και ειδικότερα η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, παρεμβαίνοντας δραστικά με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αυτών κρίσεων, αντιδρώντας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στη συνέχεια, ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκε στις ουσιαστικές αρμοδιότητες που έχουν πλέον οι 13 Περιφέρειες της χώρας και στον Προγραμματισμό που  σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφορά στην Ανάπτυξη.

Οπως τόνισε, δεν αρκεί μόνον η διαχείριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αλλά απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή στον προγραμματισμό των έργων και των δράσεων που έχουν περιφερειακή εμβέλεια, εντάσσονται όμως στα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Θα ήταν ευχής έργο βέβαια, η ελληνική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει την διοικητική ικανότητα των Περιφερειών και των Δήμων της υπόλοιπης Ευρώπης και ιδιαίτερα των κρατών – μελών της Νομισματικής Ενωσης, για να μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική, ιδίως σε ό,τι αφορά στον αναπτυξιακό της ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ απαρίθμησε τις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Εταιρία με την στήριξη της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του έργου των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, και άμβλυνσης  των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κυρίως οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα εμβληματικά έργα που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ αυτήν την περίοδο, όπως μεταξύ άλλων την κοινωνική πολιτική, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την λειτουργία των ΟΤΑ, το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και των Περιφερειών, την νεολαία, την εκπαίδευση κ.ά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στην «Απλούστευση και Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, στη σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών για την υποστήριξη των αδύναμων Δήμων, τη διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση της Τ.Α. για τα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ», την δημιουργία «Ηλεκτρονικού Οδηγού Χρηματοδοτήσεων», στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, με όλες τις πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παραλλήλως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ στάθηκε ιδιαίτερα στα σημαντικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα που σχεδιάζονται αυτήν την περίοδο.

Οπως είπε, η αξιοποίησή τους αποτελεί την μεγάλη ευκαιρία να επιτευχθούν συντονισμένα και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, στόχοι που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτοί.

«Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, η ΕΕΤΑΑ, η ΜΟΔ, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, τα Δίκτυα πόλεων, τα σχήματα που προκύπτουν από τις Διαδημοτικές και Διαβαθμικές συνεργασίες, είναι απαραίτητο να συντονίσουν τις δράσεις τους, ώστε να συμβάλουν δραστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της Χώρας, να επιδιώξουν μείωση των Περιφερειακών και Ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Αλλά και να εγγυηθούν τη συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας  βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών», υπογράμμισε ο κ. Σπυρίδων.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Επικαιρότητα