ΕλλάδαΕπικαιρότητα

“Αφεση αμαρτιών” στους Δήμους που δεν ίδρυσαν ΥΔΟΜ

«Αφεση αμαρτιών» αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση σχεδόν στους μισούς Δήμους της χώρας, οι οποίοι δεν κατάφεραν (παρά τις διαρκείς παρατάσεις, εδώ και περίπου 12 χρόνια) να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Ετσι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα προωθείται ρύθμιση, με την οποία επιδιώκεται η επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία των πολεοδομιών με την παρέλευση της τελευταίας προθεσμίας που είχαν οι Δήμοι (31 Δεκεμβρίου 2022) για τη σύσταση ΥΔΟΜ  και τη συνακόλουθη παύση της εξυπηρέτησής τους από υπηρεσίες γειτονικών Δήμων.

Υπηρεσίες δόμησης

Δεν είναι τυχαίο ότι το χρόνιο ζήτημα της υπολειτουργίας των υποστελεχωμένων ΥΔΟΜ έχει ως συνέπεια την πρόκληση μεγάλων καθυστερήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις και δικαιολογητικά για μεταβιβάσεις κ.λπ.) την υπέρμετρη επιβάρυνση ορισμένων Δήμων και τη μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών.

Επιπλέον, από τις αρχές του έτους, οι υπηρεσίες δόμησης έχουν σταματήσει να εξυπηρετούν υποθέσεις που αφορούν κοντινούς Δήμους που δεν διαθέτουν πολεοδομική υπηρεσία, καθώς η προθεσμία είχε λήξει και δεν τους κάλυπτε το νόμος.

Με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής, προωθείται ρύθμιση με την οποία επιδιώκεται η αντιμετώπιση των  προβλημάτων στη λειτουργία των πολεοδομιών.

Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία καθίσταται σαφής ο τρόπος λειτουργίας των  ΥΔΟΜ, αναλόγως με το εάν είχαν συσταθεί επιτυχώς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022,  εάν είχαν μεν συσταθεί και σήμερα διαθέτουν ή όχι την απαραίτητη στελέχωση ή εάν δεν είχαν ποτέ συσταθεί.

Οι Δήμοι

Στην περίπτωση που δεν έχουν συσταθεί Υπηρεσίες Δόμησης, οι Δήμοι θα εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες πολεοδομίες άλλων Δήμων του ίδιου νομού. Ετσι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «επιχειρείται να δοθεί μια λύση στην αβεβαιότητα που προκαλούσαν οι διαδοχικές παρατάσεις δυνατότητας σύστασης ΥΔΟΜ στους Δήμους και οριστικοποιείται ο τρόπος λειτουργίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται η εύρυθμη και η αποτελεσματική λειτουργία τους καθώς και η επαρκής στελέχωσή τους».

Σήμερα, από τους 332 Δήμους της χώρας, Υπηρεσίες Δόμησης έχουν μόνο οι 168 Δήμοι.

Στελέχωση

Σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, θεωρείται ότι ένας δήμος έχει ΥΔΟΜ όταν αυτή έχει συσταθεί έως τις 31.12.2022 αλλά πληροί και τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης που θέτει η νομοθεσία. Όσοι δεν έχουν συστήσει ΥΔΟΜ, οι αρμοδιότητες  ασκούνται από τις πολεοδομίες  των δήμων που παρείχαν διοικητική υποστήριξη σε αυτούς έως τα τέλη του  2022, εκτός εάν ο Γενικός Γραμματέας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίσει ότι οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από την πολεοδομία του Δήμου της έδρας του νομού. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών θα διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών (e-adeies).

Οι Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΥΔΟΜ, οφείλουν έως την 1η Απριλίου 2023 με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας  να συνδράμουν τον Δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις πολεοδομικές αρμοδιότητες, με έναν μηχανικό ή έναν υπάλληλο άλλου κλάδου.

Παραλλήλως, εάν κάποια πολεοδομία έχει σημαντικό φόρτο εργασίας, με συνέπεια σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, θα μπορούν να πραγματοποιούνται εκδόσεις προέγκρισης οικοδομικής άδειας και άλλων αρμοδιοτήτων από άλλη πολεοδομία του ίδιου νομού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών. Επίσης, η προωθούμενη ρύθμιση καθορίζει τη στελέχωση των υπηρεσιών ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του κάθε Δήμου.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα