ΠΕΔΑΦορείς-Οργανισμοί

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την οδική ασφάλεια

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Αττικής αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου την υπογραφή Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΣΕΟ).

Το πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας περιλαμβάνει:

• Την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων με στόχο την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής.

• Την ενημέρωση των αιρετών αλλά και υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης, των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών και πολιτών της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την απόκτηση της αντίστοιχης οδηγικής κουλτούρας και την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής με την δημιουργία συνθηκών που θα διασφαλίζουν την οδηγική συνύπαρξη και ασφάλεια.

• Τη δημιουργία χώρων εκπαίδευσης, αξιολόγησης και δια βίου μάθησης τακτικών και υποψηφίων οδηγών και γενικότερα όλων των πολιτών του λεκανοπεδίου στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας και σύμφωνα με αυτά που επιτάσσουν οι σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των πόλεων.

• Τη συνεργασία για την προετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση σχετικών προτάσεων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) και τα οποία χρηματοδοτούνται από το πράσινο ταμείο της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή τομεακό πρόγραμμα υπουργείων.

• Τη σύσταση και λειτουργία επιτροπής διαρκούς συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και εκπόνησης προτάσεων για την υποστήριξη και την υλοποίηση του σχετικού μνημονίου.

• Την πρόσκληση για συμμετοχή, συνεργασία και υποστήριξη των ανωτέρω αναφερομένων πρωτοβουλιών και δράσεων σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή φορέα της αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, και της κυβέρνησης, με στόχο την υλοποίηση των στόχων του πρωτοκόλλου.

• Τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λπ., για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση όλων των πολιτών στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας.

 

Προτεινόμενα

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σε 24ωρη απεργία οι δήμοι

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) προχωράει σήμερα σε 24ωρη πανελλαδική απεργία και ...

Περισσότερα σε:ΠΕΔΑ