ΔήμοιΔήμος Αιγάλεω

Πρόταση του Δήμου Αιγάλεω για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Ο Δήμος Αιγάλεω υπέβαλε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω», η οποία αξιολογήθηκε 16η από τις συνολικά 68, εκ των οποίων οι 31 πρώτες εντάσσονται.

Οι συγκεκριμένες δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής θα συνδράμουν με 533.520 ευρώ τις σχετικές δομές του Δήμου, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθειά να φτάσουν πιό κοντά στο στόχο, δηλαδή να κάνουν το Αιγάλεω Πόλη Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της σχετικής πρότασης θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από τις δημοτικές δομές, χωρίς τη συνεργασία άλλου φορέα, π.χ. άλλου ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι