ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Προσλήψεις από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι έχει προσλάβει 12 μονίμους υπαλλήλους (7 που ήδη εργάζονται και 5 που αναμένονται) από τους πίνακες επιτυχόντων των διαγωνισμών ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες των εν λόγω υπαλλήλων είναι οι εξής:

  • 2 ΠΕ Διοικητικών
  • 1 ΠΕ Περιβάλλοντος
  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων
  • 2 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
  • 1 ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής
  • 1 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών
  • 1 ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 1 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου

Οι προσλήψεις, οι οποίες συνεχίζονται, γίνονται στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για διορισμό 365 συνολικά επιτυχόντων του ΑΣΕΠ σε Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δήμων σε όλη τη χώρα.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι