Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρειες

Προώθηση της Ισότητας Φύλων στην “Περ. Κρήτης 2018-2020”

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 2020», υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα και του ΤΕΙ Κρήτης Νίκο Κατσαράκη.

Το έργο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 20182020», εξειδικεύει τα μέτρα του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων 2018-2020 και υλοποιεί δράσεις για την επίτευξη των στόχων του.

Συντάσσεται τόσο με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2018-2020, όσο και με τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη.

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, προωθείται η σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση του έργου συμβάλλουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα το Εργαστήρι Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών.

Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης συμμετέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

 

Η παρούσα στην υπογραφή της σύμβασης, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, ανέφερε ότι «η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελεί εργαλείο για την δημιουργία μιας κοινωνίας όπου άνδρες και γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και συμμετοχή στην ανάπτυξη.

Το Κράτος πρέπει να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες».

Και η κυρία Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, προσέθεσε:

«Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου και Α.Τ.Ε.Ι., με στόχο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη στήριξη των γυναικών, ενάντια στη σωματική και ψυχοκοινωνική βία, αλλά και την υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες, την προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου και τέλος, παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης».

Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτουν ειδικευμένη γνώση σε θέματα κοινωνικού φύλου και μπορούν να προάγουν την ισότητα των φύλων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο ευρύ κοινό λόγω του ειδικούς βάρους γνώσης και κύρους του φορέα τους.

Η συνεργασία τους με την Περιφέρεια Κρήτης εκκινεί από την ίδια αφετηρία, μοιράζεται κοινούς στόχους και ανησυχίες του δημοσίου και επιδιώκει κοινή παρέμβαση στην κοινωνία με ίδιο απώτερο σκοπό δημιουργώντας τη δυναμική εκείνη που μπορεί μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη αλλαγή κοινωνικής αντίληψης περί του ρόλου των φύλων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

Η κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας στις προτεινόμενες δράσεις είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της παρούσας και επιταχύνεται μέσα από την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, καινοτομίας, ενημέρωσης, δημοσιότητας και επικοινωνίας που απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων ή ομάδων στόχου, όπως γυναίκες αγρότισσες και γυναίκες επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα, εργαζόμενες, έφηβες και νέες γυναίκες, ειδικές κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένες, μετανάστριες, κ.ά.), μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Το έργο καλύπτει επίσης μεγάλο εύρος τομέων ανάπτυξης όπως επιχειρηματικότητα, υγεία, μέριμνα, επιστήμη, έρευνα και τεχνολογία, πολιτική, εργασία, δικαιώματα.

Στην υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τους πρυτάνεις Οδυσσέα Ζώρα και Νίκο Κατσαράκη, παρόντες ήταν επίσης:

Τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ενταξης  Περιφέρειας Κρήτης Κατερίνα Βλασάκη και  Λίλα Καραλή, η Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης- Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο Βασιλική Πετούση, η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτα Φατούρου, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης Μαρία Παπαδακάκη.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Κρήτης