ΔήμοιΔήμος Γαλατσίου

Πρόγραμμα πρόληψης στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας των Παιδικών Χωριών SOS, υλοποιούν πρόγραμμα πρόληψης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο του 2019 με παρεμβάσεις επικεντρωμένες σε τρεις άξονες:

Ο πρώτος άξονας

Αφορά την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε θέματα ψυχικής υγείας νηπίων και παιδιών,προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, ενδυναμώνοντας τη συμβουλευτική και προστατευτική διάσταση του ρόλου τους.

Ο δεύτερος άξονας

Περιλαμβάνει τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών παρεμβάσεων με την οργάνωση αυτοτελών εργαστηρίων έκφρασης και ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης των παιδιών με τη συνδρομή ειδικών και τη συνεργασία του παιδαγωγικού προσωπικού των Παιδικών Σταθμών. Στόχος, είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών, η δημιουργία περιβάλλοντος ώστε να επικοινωνούνται τα αρνητικά συναισθήματα και να προωθούνται θετικές εμπειρίες, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών.

Ο τρίτος άξονας

Αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων, ώστε να αποκτήσουν θετικότερη στάση ως προς τις ικανότητές τους, αλλά και να εμπλακούν ενεργά στις εμπειρίες των παιδιών τους.

Σκοπός της λειτουργίας της «Ομάδας Γονέων», είναι οι γονείς να βρουν έναν «χώρο» στον οποίο θα ακουστούν οι ανησυχίες τους και θα βρουν υποστήριξη στο δύσκολο ρόλο τους μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και τις συμβουλές και τις γνώσεις που θα πάρουν τόσο από τους ειδικούς που θα συντονίζουν, όσο και από τους άλλους γονείς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των παιδικών σταθμών σε θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών, η δημιουργία εναλλακτικών μορφών παρέμβασης μέσα από βιωματικά εργαστήρια, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι