ΔήμοιΔήμος Αθηναίων

Πρόγραμμα άμεσης παρέμβασης για εξαρτημένους πολίτες

Ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες το πρόγραμμα «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες στον Δρόμο».

Το διετές πρόγραμμα υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια της Αττικής, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, τους χρήστες που βρίσκονται στον δρόμο, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης και βιώνουν εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό. Σε μια περίοδο που οι σχετικές ανάγκες της πρωτεύουσας είναι περισσότερο από εμφανείς, με το νέο πρόγραμμα ενισχύονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες μείωσης της βλάβης του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ με 14 επαγγελματίες.

Ο Δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των εξαρτημένων στις κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και αυτό αποτελεί σημαντική καινοτομία του προγράμματος, καθιερώνοντας έτσι έναν πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας.

Η συντονισμένη συνεργασία των τεσσάρων φορέων στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών των εξαρτημένων, στην πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων (ηπατίτιδες, AIDS κλπ.) και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει υπηρεσίες:

• Διερεύνησης των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των εξαρτημένων

• Προώθησης πρακτικών ασφαλέστερης χρήσης με στόχο τη μείωση της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών βλάβης

• Έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας

• Πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

• Παραπομπής-διασύνδεσης και συνοδείας των εξαρτημένων σε νοσοκομειακές και κοινωνικό-προνοιακές υπηρεσίες και υποστήριξής τους για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων

• Σίτισης

• Προσέλκυσης των εξαρτημένων στους χώρους άμεσης πρόσβασης και υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ

• Εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης στελεχών υπηρεσιών, όπως αστυνομικών, υγειονομικών κ.ά.

• Συμβουλευτικής για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι