ΕλλάδαΕπικαιρότητα

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

Διευρύνονται οι απαλλαγές ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου τα ακίνητα που ανήκουν και σε κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Το νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που ανήκουν:

  1. Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων που βρίσκονται στα νησιά αυτά.
  2. Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ, στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και στις δημόσιες ανώνυμες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  3. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου(ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε ΟΤΑ και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ
  4. Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
  5. Σε ΝΠΔΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
  6. Σε ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
  7. Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
  8. Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.
  9. Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης και ιδιοχρησιμοποιούνται.
  10. Σε εταιρείες ειδικού σκοπού εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα