Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρειες

Περιφέρεια Κρήτης: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με τελικό δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανακοινώνει την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Ενεργοποίησης Ανέργων».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και ενεργοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων (capacity building training) σε ανέργους κάθε ηλικίας, συνολικής διάρκειας 45 ωρών που υλοποιηθεί σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις κάθε Tετάρτη στις 10:00 π.μ., με πρώτη συνάντηση την 10/10/2018.

Νέος Τόπος Διεξαγωγής των Συναντήσεων:  Αίθουσα Σεμιναρίων του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (Κοσμά Ζώτου 2, πίσω απ την πλατεία Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της πόλης)

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ομάδα ως επί το πλείστον είναι:

Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

(επικοινωνιακές δεξιότητες, αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων, ομαδική εργασία)

Διαμόρφωση εξατομικευμένου συστήματος σχεδιασμού σταδιοδρομίας
Όλες οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν με βάση την μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων (εμπλουτισμένη εισήγηση, παιχνίδια ρόλων, βιωματικές ασκήσεις)

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι 20 άνεργοι. Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων θα δοθεί προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους.

Τη δράση θα υλοποιήσει ο Κωνσταντίνος Φλουρής, εκπαιδευτής Ενηλίκων και σύμβουλος Απασχόλησης, υπάλληλος του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, χρόνος ανεργίας) στο kflouris@crete.gov.gr

 

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Κρήτης