Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρειες

Περιφέρεια Κρήτης: Χρηματοδοτεί Δήμους για διαχείριση αποβλήτων

 

Ενημερωτική συνάντηση για τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης για τα θέματα χρηματοδότησης έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, σε συνέχεια της συνάντησης που προηγήθηκε στα Χανιά για τους Δήμους της Δυτικής Κρήτης.

Την πρόσκληση απευθύνει ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής, προς τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να ενημερωθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης για θέματα χρηματοδότησης μικρής κλίμακας έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Στο πλαίσιο επικείμενης ανακοίνωσης της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης για πρόσκληση του Ταμείου Συνοχής, που αφορά σε δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια αποφάσισε τη γενικότερη ενημέρωση των δικαιούχων και για άλλες προσκλήσεις του ΠΕΠ Κρήτης που ετοιμάζονται ή διαμορφώνονται και αφορούν στη χρηματοδότηση σχετικών έργων, ώστε να προβούν έγκαιρα στην κατάλληλη προετοιμασία.

Η συνάντηση ορίστηκε για τις 7 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης (Δουκός Μποφώρ 7), ώρα 10.30 π.μ.

 

Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1) Παρουσίαση της πρόσκλησης του Ταμείου Συνοχής για θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων.

2) Ενημέρωση φορέων για το περιεχόμενο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το χρονοπρογραμματισμό για τις επόμενες ενέργειες (ΟΧΕ και Οριζόντια δράση).

3) Συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες των φορέων για την ωρίμανση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που θα μπορούσαν  να υποβληθούν στο ΠΕΠ προκειμένου να τα γνωρίζει η Διαχειριστική Αρχή πριν προχωρήσει στην εξειδίκευση των δράσεων (ΟΧΕ και  Οριζόντια).Σ

4) Συζήτηση με τον Δήμο Ηρακλείου  για την ετοιμότητά του προκειμένου να υλοποιήσει τα  έργα που εμπίπτουν στο  περιεχόμενο της  εξειδίκευσης του ΒΑΑ εν όψει της έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Κρήτης