Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠεριφέρειες

Παρατείνεται η λειτουργία των Δομών Υποστήριξης Γυναικών

Την παράταση λειτουργίας των Δομών Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε για δύο ακόμα χρόνια με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Μετά την απόφαση αυτή, τέσσερις Πράξεις που είναι ήδη ενταγμένες στο «ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020» δύνανται να παρατείνουν τη λειτουργία τους και τις παρεχόμενες προς τις ωφελούμενες υπηρεσίες τους έως τη λήξη του έτους 2020. Παράλληλα, με την απόφαση αυτή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου εξασφαλίζονται όλοι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την απρόσκοπτη λειτουργία των τεσσάρων δομών και έτσι συνεχίζεται η λειτουργία τους με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι πόροι που διατίθενται για τη διετή παράταση ανά ενταγμένη Πράξη έχουν ως εξής:

• Για την Πράξη Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης με Δικαιούχο το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ποσό 175.000€

• Για την Πράξη, Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας ποσό 125.400€

• Για την Πράξη Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων ποσό 138.500€

• Για την Πράξη Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Τρίπολης ποσό 400.000€

Είναι στην απόλυτη ευθύνη των Δικαιούχων (Δήμων και λοιπών Νομικών Προσώπων) η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτημάτων τους προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαχειριστικές ενέργειες παράτασης των εν λόγω δράσεων.

 

Προτεινόμενα