ΔήμοιΔήμος Ηρακλείου Αττικής

Παράταση στις αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παράταση έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 δίνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής για την διαδικασία υποβολής αίτησης των Ηρακλειωτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης, με παροχή υλικής βοήθειας, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες είτε δεν πρόλαβαν, είτε είχαν οποιοδήποτε άλλο κώλυμα για την υποβολή αίτησης στο αρχικό διάστημα της προθεσμίας, ούτως ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς κάλυψη, κανείς χωρίς βοήθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής-ένταξης όλες τις ημέρες, από τις 12:00 έως τις 16:00, στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου (1ο υπόγειο δημαρχείου Ηρακλείου Αττικής, οδός Στ. Καραγιώργη 2, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-2718952, 210-2692880).

Υπενθυμίζεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων, είναι:

α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

δ) Δικαιούχοι-αιτούντες διεθνούς προστασίας

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων για την ένταξη-συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως οικογένειες, είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στόχος είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής κ.ά.

Η εν λόγω Δομή αποτελεί μια συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων», υπό την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Αττική 2014-2020).

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι