Φορείς-Οργανισμοί

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέβαλε σε 503 δικαιούχους 4,8 εκατ. ευρώ

Περίπου 4,8 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Από τις 18/06/2020 έως τις 19/06/2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 503 δικαιούχους το ποσό των 4.798.948,78 ευρώ.

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Είχε προηγηθεί πληρωμή σχεδόν 9 εκατ. ευρώ, από τις 12/06/2020 έως τις 15/06/2020 σε 16.849 δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε 9.172 παραγωγούς καθώς και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Close