Υπουργείο Εσωτερικών

Οι πρόσφατες εξελίξεις για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Οι θεσμικές αλλαγές και οι προτεραιότητες της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπτύχθηκαν από τον ειδικό γραμματέα Ιθαγένειας Λάμπρο Μπαλτσιώτη, στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Αντιπροσωπεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας: Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές».

Ο κ. Μπαλτσιώτης στην ομιλία του τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή -το 2015- η κυβέρνηση διόρθωσε μία μεγάλη αδικία, η οποία στερούσε από χιλιάδες παιδιά μεταναστών, που γεννήθηκαν ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα, το δικαίωμα να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια και να γίνουν ισότιμα μέλη της Ελληνικής πολιτείας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ζητήματος συνέστησε την Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, η οποία εργάζεται συστηματικά για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση του σχετικού πλαισίου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα έλθει στη Βουλή μία δέσμη στοχευμένων μέτρων που εξορθολογίζουν το νομοθετικό πλαίσιο, ομογενοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες πολιτογράφησης, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουν τη διαφάνεια.

Αναφερόμενος στις επικείμενες νομοθετικές διατάξεις, ο κ. Μπαλτσιώτης σημείωσε ότι με αυτές επιλύεται μία σειρά ζητημάτων που έως τώρα ταλάνιζαν την ελληνική διοίκηση στο τομέα της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

Συγκεκριμένα:

• Αναμορφώνεται το τεστ πολιτογράφησης. Οι υποψήφιοι θα καλούνται να απαντήσουν επιτυχώς σε είκοσι από τριάντα ερωτήσεις, οι οποίες θα επιλέγονται ηλεκτρονικά και τυχαία από ένα σύνολο 300 συγκεκριμένων ερωτήσεων των οποίων οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες σε σχετική ιστοσελίδα προσβάσιμη σε όλους.

• Σταδιακά θα διαμορφωθεί ειδικό ενιαίο πανελλαδικά και υποχρεωτικό για όλους τέστ για τη διαπίστωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Έως τότε, η εξέταση της επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας θα διενεργείται από τις επιτροπές πολιτογράφησης βάσει οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών που θα παρασχεθούν από επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

• Μειώνεται το παράβολο για πολιτογράφηση από 700 σε 550 ευρώ.

• Ρυθμίζεται το ζήτημα όσων διαμένουν στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση. Για όσους διατηρούν βιοτικούς δεσμούς στη χώρα και απουσιάζουν μέχρι 18 μήνες, η διαδικασία αναστέλλεται και επανεξετάζεται μετά την εκ νέου εγκατάσταση στη χώρα για διάστημα ισόχρονο με την απουσία τους.

• Ευθυγραμμίζεται η ελληνική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις διαμορφωμένες δικαιϊκές αρχές, σχετικά με την διαδικασία και την παροχή δυνατότητας απόδοσης ιθαγένειας σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, πρόσωπα με νοητική υστέρηση ή βαριά ψυχική ασθένεια και τα οποία έως τώρα αποκλείονταν από τη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

• Ομογενοποιούνται για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες απόδοσης ιθαγένειας με αποτέλεσμα ο χρόνος εξέτασης να μειώνεται κατά ενάμισι έτος.

• Αλλάζει το καθεστώς απόδοσης ιθαγένειας σε ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με στόχο την παύση της ταλαιπωρίας των συγκεκριμένων ανθρώπων. Όσοι από τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του πότε ήρθαν στη χώρα, θα εξετάζονται στην Ελλάδα από τις ήδη υπάρχουσες Επιτροπές Πολιτογράφηση, βάσει σαφών οδηγιών που θα εκπορεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

• Επιχειρείται να δοθεί μόνιμη λύση στο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα των ανιθαγενών Ελλήνων Ρομά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόσωπος της ΥΑ/ΟΗΕ, Philippe Leclerc συνεχάρη την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για κτήση ιθαγένειας από τα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά και για την πρόληψη και τη μείωση της ανιθαγένειας στην Ελλάδα και παρουσίασε το σχέδιο δράσης της ΥΑ/ΟΗΕ για αυτόν τον σκοπό.

Ο κ. Leclerc αναφέρθηκε στη σημασία της προσχώρησης της Ελλάδας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τη μείωση της ανιθαγένειας και παρότρυνε τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να εξετάσουν τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ο Συνήγορος του Πολίτη, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας και των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων της χώρας.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών