Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

«Οι παράνομες πινακίδες αφαιρούνται από τους Δήμους»

Η Περιφέρεια Αττικής γίνεται συχνά αποδέκτης αιτημάτων σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων.

Για τον λόγο αυτό και για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του N.2946/2001, η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων υπάγεται στους αρμόδιους ΟΤΑ A’ βαθμού (Δήμοι) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους αρμόδιους, τους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να παρέμβουν όπου απαιτείται, προκειμένου να απομακρυνθούν οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και υποβαθμίζουν την αισθητική των πόλεων.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής