Υπουργείο Εσωτερικών

Οι μηνιαίες αποδοχές στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις

Τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους, καθορίζει για το έτος 2014 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα οι αποδοχές ανά ειδικότητα ορίζοντας ως εξής:

ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής 611 ευρώ
2. Επιμελητές 483 ευρώ
3. Ομαδάρχες 331 ευρώ
4. Ιατροί 824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι 606 ευρώ
6. Γυμναστές 502 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας 502 ευρώ
8. Διαχειριστές 577 ευρώ
9. Β. Διαχειριστές 493 ευρώ
10. Αποθηκάριοι 493 ευρώ
11. Μάγειροι 843 ευρώ
12. Β. Μάγειροι 615 ευρώ
13. Τμηματάρχες 460 ευρώ
14. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

 

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%. Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2014.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών