Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρειες

Οδικά έργα στη βόρεια και νότια Κέρκυρα

Δύο συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης 677.459,33 ευρώ, για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

• Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας 2017/2018 – Βόρειας Κέρκυρας”, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και τελικό ποσό σύμβασης 327.132,21 ευρώ, με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522

• Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας 2017/2018 – Νότιας Κέρκυρας”, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και τελικό ποσό σύμβασης 350.327,12 ευρώ, με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522

Σύμφωνα με την σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Βόρεια και Νότια Κέρκυρα καθώς και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και βελτίωση της επαρχιακής οδικής αρτηρίας.

Και στα δύο έργα οι ανάδοχοι ανέλαβαν την υποχρέωση να αποπερατώσουν συνολικά τα έργα εντός ενός έτους (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Προτεινόμενα