ΕπικαιρότηταΤουρισμός

Ο τουρισμός, στους κλάδους με τις χαμηλότερες αμοιβές

Τον «χάρτη» των αποδοχών ανά επάγγελμα και ανά κλάδο παρουσιάζει αναλυτικά η ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση.

Οπως σημειώνεται στην έκθεση, τόσο η εξέλιξη των ονομαστικών ωριαίων μισθών και των ημερομισθίων ανά ώρα εργασίας όσο και η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας υποχωρούν κατά την περίοδο μετά το 2010.

Η υποχώρηση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και των ημερομισθίων είναι μάλιστα σημαντικά υψηλότερη από αυτήν της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, η μείωση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και ημερομισθίων κατά την περίοδο 2010-2018, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων χρόνων, φτάνει στο 20%, ενώ η μείωση της παραγωγικότητας την ίδια περίοδο φτάνει στο 6%.

Με άλλα λόγια, οι ονομαστικοί μισθοί σήμερα βρίσκονται, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις μεταβολές στην παραγωγικότητα, κατά 14% χαμηλότερα σε σχέση με το 2010.

Εξετάζοντας τον μέσο μισθό σε κλαδικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).

Αντίθετα, οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).

Αντίστοιχα, προχωρώντας σε εξέταση του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος ), παρατηρούμε ότι οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στους ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ).

Οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).

 

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Επικαιρότητα