Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Νέο έργο με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη Λάρισα

Στη χρηματοδότηση ενός νέου έργου που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό.

Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση Περιοχής Τάφρου Ι1» στην περιοχή της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, προϋπολογισμού 698.725.89 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, με Φορέα Λειτουργίας και Δικαιούχο τον Δήμο Λαρισαίων.

Εντάσσεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων.

Σε δηλώσεις του, ο Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής:

«Σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων εντάσσουμε ένα ακόμα έργο, που συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού τοπίου και της καθημερινότητας των πολιτών.

Με στρατηγική και προσανατολισμό χρηματοδοτούμε έργα υποδομών, όπως είναι η κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και την καθιστούν πιο φιλική προς τον άνθρωπο.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο ουσίας που πέρα της χρησιμότητάς του δημιουργούν μόχλευση στην πραγματική τοπική οικονομία και κοινωνία και στηρίζει θέσεις εργασίας».

Αντικείμενο έργου

Αφορά σε εργασίες προσβάσεων, διανοίξεων και κατασκευής πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων στο τμήμα που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική τάφρος Ι1 μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και ΑΤΑ (από Γέφυρα Αεροδρομίου έως Γέφυρα ΟΣΕ).

Η Τάφρος Ι1 αντιμετωπίζεται ως σύνολο και μετασχηματίζεται σε «Γραμμικό Πάρκο»

Πρόκειται για μία πράσινη διαδρομή που αποτελεί προέκταση του δικτύου ελεύθερων χώρων πρασίνου της πόλης, συνέχεια της παραπήνειας διαδρομής και λειτουργεί ως υπαίθριος δημόσιος χώρος, πόλος έλξης, συνάθροισης κοινού, αναψυχής, περιπάτου και ποδηλασίας.

Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι – πλατώματα.

Το υπάρχον φυσικό πράσινο εξυγιαίνεται και η κοίτη καθαρίζεται

Οι διαδρομές κατά μήκος της τάφρου διαμορφώνονται σε δύο βασικές στάθμες που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ανάγλυφο του εδάφους με μικρές αποκλίσεις.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν στη διάνοιξη νέων διαδρομών και στην αναβάθμιση υπαρχόντων, καθώς και στον καθαρισμό της κοίτης. Τα μήκη των διαδρομών που θα διανοιχθούν είναι για τους κάτω διαδρόμους 245 μ. για τον βόρειο και 680 μ. για τον νότιο, ενώ το μήκος του νότιου πάνω διαδρόμου στην κορυφή του νότιου αναχώματος, ο οποίος είναι διανοιγμένος και θα ασφαλτοστρωθεί, είναι 705 μ.

Περιλαμβάνονται επίσης η φύτευση δέντρων στις προεκτάσεις των στέψεων του αναχώματος εκατέρωθεν της τάφρου προς τις κατοικημένες περιοχές της πόλης, καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του νότιου πάνω διαδρόμου.

Το έργο περιλαμβάνεται στην δράση «Ανάπλαση περιοχής παρέμβασης, άρση ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης» της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Η πόλη στο Προσκήνιο».

Με την υλοποίηση του και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα της δράσηςαντιμετωπίζονται οι ανάγκες της περιοχής παρέμβασης για:

• Λειτουργική ενοποίηση του ευρύτερου κεντρικού τομέα της πόλης και της συνοικίας της Νέας Σμύρνης, που αναμένεται να οδηγήσει στην άρση του αποκλεισμού των κατοίκων της περιοχής της Νέας Σμύρνης.

• Δημιουργία συνθηκών ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου και διευκόλυνση μετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ και γενικότερη αναβάθμιση στο υποβαθμισμένο οικιστικά αστικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας