ΕπικαιρότηταΚόσμος

Νέες προκλήσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Το σχέδιο ανάκαμψης θέτει πρόσθετες προκλήσεις για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τόνισαν σε συνεδρίασή τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ε.Κ., καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την αρχιτεκτονική της για την καταπολέμηση της απάτης.

Στην έκθεση που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία επισημαίνονται οι προκλήσεις όσον αφορά την προστασία του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και ζητείται από τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους για συμβάλουν στην καταπολέμηση της απάτης που αφορά χρήματα της Ε.Ε.

Μεταξύ των προκλήσεων που χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση, αναφέρονται το πρόγραμμα Next Generation EU και τα κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου Covid-19 τα οποία μπορεί να αποτελέσουν νέες ευκαιρίες για απατεώνες και επ’ αυτού τα  κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ελέγχου στις δαπάνες έκτακτης ανάγκης.

Παραλλήλως, πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων δραστηριοτήτων της μαφίας και μέχρι το τέλος του 2020 μόνο 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχαν υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης.

Επίσης, τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. που ασχολούνται με την απάτη (όπως η OLAF, η εισαγγελική αρχή της Ε.Ε., η Europol και η Eurojust) είναι υποστελεχωμένα και στερούνται οικονομικών πόρων, ενώ παραλλήλως Europol και η Eurojust επιβαρύνονται πλέον ιδιαιτέρως με την στόχευση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επιπλέον πέντε κράτη μέλη, η Πολωνία και η Ουγγαρία που είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των κονδυλίων της  Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και η Σουηδία, η Δανία και η Ιρλανδία, δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλούνται να ενταχθούν χωρίς καθυστέρηση.

Τέλος το ποσοστό ανάκτησης των καταχρασμένων κονδυλίων της Ε.Ε. σε υποθέσεις που υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη από την αρχή καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ OLAF μειώθηκε από 53 % την περίοδο 2007-2014 σε 37 % την περίοδο 2016-2020.

Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με την OLAF και να δίνουν συνέχεια στις δικαστικές συστάσεις.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής αλλά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου, η οικονομική στήριξη 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που παρείχε η Ε.Ε. μεταξύ 2014 και 2020 είχε μικρό αντίκτυπο στις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Καλούν την Επιτροπή να στείλει σαφή μηνύματα σε αυτές τις υποψήφιες χώρες ότι η αντίδραση των προτύπων του κράτους δικαίου μπορεί να καθυστερήσει την ένταξή τους στην ΕΕ. Το 2020 αναφέρθηκαν συνολικά 1056 περιπτώσεις απάτης στην Ε.Ε., με οικονομική αξία περίπου 374 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλειονότητα των αναφερόμενων δόλιων παρατυπιών αφορούσε την παραποίηση εγγράφων σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη και τις γεωργικές ενισχύσεις.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Επικαιρότητα