Περιφέρεια ΗπείρουΠεριφέρειες

Μελέτη για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας στην Ηπειρο

Στην υλοποίηση μελέτης για την διάρθρωση της αιγοπροβατοτροφίας στην Ηπειρο προχωρούν η Περιφέρεια και το ΤΕΙ Ηπείρου (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών), μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Η «Μελέτη Διάρθρωσης αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και διερεύνησης στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου», έχει προϋπολογισμό 92.752 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες.

Στην πρόταση περιγράφεται η μελέτη της διάρθρωσης των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση ζωοτεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια-δείκτες, με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών, παθογενειών ή και στρεβλώσεων του παραγωγικού συστήματος και τη διερεύνηση των στρατηγικών που θα συμβάλουν στη βελτίωση του παραγωγικού συστήματος, την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στους αιγοπροβατοτρόφους και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτής της ιδιαίτερης και φτωχότερης περιφέρειας της Ε.Ε.

Ενας επιπλέον στόχος, είναι η ανάλυση-τεκμηρίωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ταυτότητας συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών της Ηπείρου: Τζουμέρκων, Μετσόβου, Γράμμου, Ζαγορίου, Σουλίου, ώστε οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου να έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων τους, μέσω της ενδεχόμενης διαφοροποίησης των παραγωγικών συστημάτων που εφαρμόζουν (π.χ. εκτατικό, ημιεκτατικό, ημιεντατικό, εντατικό, βιολογικό, μετακινούμενο).

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Ηπείρου