ΔήμοιΔήμος Γαλατσίου

Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 403/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, που αφορά την τροποποίηση της 501/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών αποφάσισε την μείωση κατά 50% (πενήντα τις εκατό) των Δημοτικών Τελών αποδίδεται στις παρακάτω κατηγορίες:

• Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 6000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.

• Σε άτομα με προστατευόμενο μέλος με αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια. Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως προνοϊακά επιδόματα.

 Σε οικονομικά αδύναμους- απόρους όπως ορίζεται στη με Αριθ. Α3 (γ) ΓΠ/οικ 25132, ΦΕΚ 908/4.4.2016 Υ

 Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 16.000€, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

• Σε πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 17.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.500€ από το 5ο παιδί και άνω εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, ανεξάρτητα αν διαθέτουν την ιδιότητα του πολυτέκνου.

Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

• Σε μακροχρόνια άνεργους με 12μηνη συνεχή ανεργία και με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε τέκνο ή προστατευόμενο μέλος.

Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

• Σε μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τέκνο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε επιπλέον τέκνο ή προστατευόμενο μέλος.

Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

Για την πλήρη Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη θα λαμβάνεται εξατομικευμένη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο

 Όλοι οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι που έχουν απαλλαγή και μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και το Ε1.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην άρση της μείωσης ή απαλλαγής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή μη δήλωσης άμεσα οποιασδήποτε αλλαγής που έχει προκύψει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο, το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις προσαυξήσεις.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Μείωση ή την Απαλλαγή των Δημοτικών Τελών, έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου στο τηλέφωνο: 210-2143405 (κα. Πάζιου).

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι