ΕλλάδαΦορείς-Οργανισμοί

Συμπόρευση ΕΕΤΑΑ – Γ.Γ. Ιθαγένειας

Συνάντηση Εργασίας στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, είχαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)  Ηλίας Γιάτσιος και ο διευθύνων σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στο νέο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και στην Προγραμματική Σύμβαση που πρόκειται να συνάψει η ΕΕΤΑΑ με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας.

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», υπενθυμίζουμε ότι έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ και περιλαμβάνει  περί τα 5.000 έργα από την εκτέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 40.000 θέσεις εργασίας.

Από αριστερά: Ο Γ.Γ. Ιθαγένειας Α. Μπαλέρμπας, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Η. Γιάτσιος, ο Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης Μ. Σταυριανουδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων.

Αναφορικά με την Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην ΕΕΤΑΑ και τη Γ.Γ. Ιθαγένειας, διευκρινίστηκε ότι  αυτή γίνεται προκειμένου μεταξύ άλλων να αντιμετωπιστούν:

  • Οι επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες αναδιάρθρωσης της λειτουργίας και της αξιοποίησης των δεδομένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των αρχείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Δυτικής Αττικής.

Ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ είναι να παράσχει, με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, μέσω κατάλληλων ενεργειών την αντίστοιχη επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Close