ΔήμοιΔήμος Πεντέλης

Καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πεντέλης

Δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εγκρίνει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης με την επωνυμίες «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Η απόφαση αυτή εισάγει ένα νέο τρόπο διοίκησης στον Δήμο Πεντέλης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του, θα ωφελήσει τον Δήμο οικονομικά αλλά και λειτουργικά, μειώνοντας τις δομές του και επιτυγχάνοντας καλύτερο έλεγχο των δημοτικών δράσεων, βάζοντας παράλληλα φρένο σε αδιαφανείς διαδικασίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην απόφαση, το προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.

FEK
Close