ΔήμοιΔήμος Αθηναίων

Καταγγελία των διαγωνισμών του «Μεγάλου Περιπάτου» στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η "Ανοιχτή Πόλη" κατήγγειλε τους δύο διαγωνισμούς για το μεγάλο έργο της Αθήνας που δίχασε τους πολίτες

Photo by megalosperipatos.cityofathens.gr

Στην τοποθέτηση με την οποία ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης καλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τόνισε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που εκμεταλλεύονταν τη μειωμένη λόγω της πανδημίας κίνηση οχημάτων, αποτελούσαν παράλληλα την πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου του «Μεγάλου Περίπατου», το οποίο θα ερχόταν προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής φάσης.

Στο σχετικό εισηγητικό της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/05/2020, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ρητά ότι «σε πρώτο στάδιο, η πιλοτική εφαρμογή των μέτρων θα μπορεί να υλοποιηθεί με προσωρινά και γρήγορα μέτρα χαμηλού κόστους που θα δίνουν την αίσθηση των ωφελειών και θα σηματοδοτούν την αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου στις περιοχές παρέμβασης».

Για τον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά και για την ίδια την υλοποίηση του έργου, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2020 εισήχθησαν προσκλήσεις για δυο μειοδοτικούς διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ.

Η «Ανοιχτή Πόλη» καταψήφισε και τους δυο διαγωνισμούς διότι τόσο από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού όσο και από το κόστος τους, εκτίμησε ότι δεν συνάδουν ούτε με την πιλοτική εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, ούτε με τον έκτακτο χαρακτήρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Συνεπώς, οι εν λόγω διαγωνισμοί καταχρηστικώς προκηρύχθηκαν κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η «Ανοιχτή Πόλη» προχώρησε και στην καταγγελία των δυο διαγωνισμών προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με σκοπό την διενέργεια ελέγχου από μέρους της για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων είναι σύμφωνες με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων.

Ανεξαρτήτως της εξέλιξης του συνολικού έργου για τον «Μεγάλο Περίπατο», η «Ανοιχτή Πόλη» με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει ούτε αυτό το έργο αλλά ούτε οποιοδήποτε άλλο να γίνει ένα μέσο διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατίας και έλλειψης λογοδοσίας από μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Close