Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενισχύει τις καινοτομίες!

 

Με χρηματοδότηση από το Interreg η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενισχύει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα – Τομείς προτεραιότητας ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου μαζί με την εντεταλμένη σύμβουλο Τουρισμού και Πολιτισμού Αγγελική Σαραντινού, συναντήθηκαν στη Σόφια της Βουλγαρίας με τους συνεργάτες – εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BalkanMed INNOVA – Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την επιτυχή ένταξη στο Interreg Balkan-Mediterranean τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 919.644,55 ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 120.000 ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξειδικεύτηκαν οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και είναι οι εξής:

• Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα

• Δωρεάν υπηρεσία εξατομικευμένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες

• Οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών που θα προκύψουν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου (start-ups επιχειρήσεις)

Η χρηματοδότηση του έργου συνδέεται για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τους τομείς προτεραιότητας του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

• Τουρισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά

• Αγροδιατροφή

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Ενέργεια και Περιβάλλον

Η διαδικασία επιλογής των ατόμων που θα εκπαιδευτούν προβλέπεται να ξεκινήσει έως το τέλος του 2018. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της εκπαίδευσης μπορούν να είναι:

• Νέοι πτυχιούχοι

• Επιχειρηματίες

• Μελλοντικοί επιχειρηματίες

• Στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο συνολικός αριθμός αυτών που θα ωφεληθούν στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα ξεπεράσει τους 100.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στο σύνολό της θα είναι μέσω διαδικτύου, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία αυτών που εκπαιδεύονται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε κατοίκους όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου να μετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου σε παρέμβασή της τόνισε τη σημασία της συνεργασίας πέντε (5) βαλκανικών χωρών για την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των υφισταμένων και την τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

«Ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο που η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χρηματοδοτεί σειρά ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, είναι ακόμη πιο σημαντική η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως αυτό, που δίνει τη δυνατότητα για τη μετάδοση της γνώσης από τα πανεπιστήμια και τους ερευνητές προς τους επιχειρηματίες».

Η κυρία Σαραντινού, αναφερόμενη ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού επεσήμανε τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή την εκπαίδευση, καθώς και η συμβολή του έργου στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Προτεινόμενα